Medvědi

medvěd hnědý

Medvěd hnědý - Ursus arctos

Nejznámější druh medvěda, vyskytující se téměř v celé palearktické a nearktické oblasti ve velkém množství barevných i velikostních forem: zatímco váha nejmenších zeměpisných ras se pohybuje mezi 60 a 80 kg, největší představitelé tohoto druhu dosahují váhy kolem 800 kg. Velká variabilita tělesných znaků medvěda hnědého byla příčinou toho, že v minulosti bylo popsáno velké množství druhů.

Na obrovskén areálu svého rozšíření vytvořil medvěd hnědý velké množství zeměpisných ras, které se shrnují do několika skupin: